ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ 2019 ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

army_rally_bharti

ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ 2019 ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆ ਪੜੋl

2019 ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ

Last Updated: 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019

ਆ ਪੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੈ. ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਮਹਿਲਾ ਆਰਮੀ ਭਰਤੀ 2019

ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ

“ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ “

ਜਵਾਨੋ ਸਾਵਧਾਨ !

ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ 2019-2020 ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ

ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

(ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ)

ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?

ਭਰਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ 2019-2020 ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਵਾਂਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੇਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਨਾ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ।

ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 1. 2019-2020 ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਥਾਨ, ਮਿਤੀ ਆਦਿ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਏਗੀ।

ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

2019 ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਪ੍ਰ. ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮ joinindianarmy ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ  ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Step 1 : joinindianarmy.nic.in eligibility ਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ।  

ਆਰਮੀ ਰੇਲੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ

Step 2: ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋ ਫਿਰ Enter Website ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

Step  3: ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ “Are you remustering candidate” ‘ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ “Check eligibility” ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

Step 4 : ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ Apply ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਰਮੀ ਰੇਲੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ

ਪ੍ਰ. ਮੈਂ 10ਵੀਂ / 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰ. ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ Entrance ਟੈਸਟ?

ਉੱਤਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ Entrance ਟੈਸਟ। ਪਹਿਲੇ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CEE (Combined Entrance Test) ਦਾ admit ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰ. ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਉੱਤਰ: ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀ ਮੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰ. ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਸੋਲਜਰ ਅਤੇ ਸੋਲਜਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰ. ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ  document ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ਅਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਅਤੇ ਡੌਕਯੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰ. ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਜੁਗਾੜ ਜਾਂ ਜੈਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ਨਹੀਂ, ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਜੁਗਾੜ ਜਾਂ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰ. ਕਿ ਟੈਟੂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਟੈਟੂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਟੈਟੂ ਕੇਵਲ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁੱਟ ‘ਤੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਟੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰ. ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ, ਉਮਰ ਅਰੀਫ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਛਾਤੀ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2019 ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਆਰਮੀ ਰੇਲੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ

ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫੀਸੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਹੋ।

ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਟ ਹੈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ Joinindianarmy ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਆਰਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਸਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਸੋਲਜਰ ਲਈ, ਉਮਰ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿ ਕਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ?

ਪੋਸਟਯੋਗਤਾਉਮਰ
ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਸੋਲਜਰ10 ਵੀਂ ਪਾਸ (45% ਅੰਕ ਅਤੇ 33% ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾ) ਜਾਂ 10 + 2 (ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ, 33%)17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ
ਸੋਲਜਰ ਟੈਕਨੀਕਲ 10 +2 ਪਾਸ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ (50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 40%)17 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ
ਸੋਲਜਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮੂਨੇਸਨ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ)ਵਿਗਿਆਨ (ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼) ਵਿਚ 10 + 2 ਪਾਸ ਜਿਸ ਵਿਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਅਤੇ 40% ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮਾ17 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ
ਸੋਲਜਰ/ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸਟੋਰਕੀਪਰ10 + 2 ਪਾਸ (60% ਅੰਕ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ 50%)

10 ਵੀਂ ਜਾਂ 10 + 2 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਥ / ਅਕਾਉਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

17.5 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ
ਸੋਲਜਰ ਨਰਸਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ10 + 2 ਪਾਸ (ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ) ਜਾਂ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਡਿਗਰੀ (ਸਧਾਰਨ ਪਾਸ ਬੋਟਨੀ, ਜ਼ੂਲੋਜੀ, ਬਾਇਓ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)17.5 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ
ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਪਾਹੀ (ਫਾਰਮਾ, ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਪਸ)10 + 2 ਜਾਂ ਡੀ ਫਾਰਮਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 55% ਅੰਕ ਜਾਂ ਬੀ ਫਾਰਮਾ ਵਿਚ 40% ਅੰਕ19 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ
ਸੋਲਜਰ ਟ੍ਰੈਡਸਮੈਨ (ਓਲ ਆਰਮਜ਼)10 ਵੀਂ / ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.17.5 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ
ਸੋਲਜਰ ਟਰੇਡ ਸੈਨ (ਸਈਸ, ਮੇਸ ਕੀਪਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਕੀਪਰ)8 ਵੀਂ ਪਾਸ17.5 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ
ਸਰਵੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਡ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ (ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼)ਗਣਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਏ. / ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ,ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ (10 + 2) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ
ਜੇਸੀਓ (ਮੌਲਵੀ, ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ)ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.27 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ
ਜੇ.ਸੀ.ਓ. ਕੈਟਰਿੰਗ10 + 2 ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ / ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ, ਕੁੱਕਰੀ ਜਾਂ ਕੇਟਰਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ21 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ
ਹਵਲਦਾਰ ਐਡੁਕੈਸਨ (ਆਰਮੀ ਐਡੁਕੈਸਨ ਕੋਰਪਸ)ਐਮ.ਏ. / ਐਮ.ਸੀ. / ਐਮ.ਸੀ.ਏ ਜਾਂ ਬੀ.ਏ. / ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਨਾਲ  ਬੀ.ਐਡ. ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. / ਬੀ.ਏ./ ਬੀ.ਸੀ.ਏ. / ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ (ਆਈ.ਟੀ.) (w /o ਬੀ ਐਡ)20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ

ਆਰਮੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ?

ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੈਟਰਿਕ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਮੈਟ੍ਰਿਕ 10ਵੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੋਗੇ।  ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 • ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ
 • ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ
 • ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
 • ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ
 • ਮੈਟਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੀ ਹੈ।  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ

10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਫੋਟੋ

ਫਾਰਮ  ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 10 ਤੋਂ 20 ਕੇ.ਬੀ. ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 5 ਤੋਂ 10 ਕੇ.ਬੀ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਭਰਤੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਆਨ ਲਾਈਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ joinindianarmy  ‘ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ-ਕੀ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋ?

ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ original ਅਤੇ 2 ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 • ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਉਟ।
 • 20 ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਟੋਆਂ।
 • 10ਵੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
 • 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ।
 • ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਧਰਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ
 • ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਪੰਚ, ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.)
 • ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
 • ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਫਾਰਮੈਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਾਰਮੈਟ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ … ਵਿੱਖੇ ਹੋਇਆ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਸਨ ਓਫ ਸਰਵਿੰਗ ਸੋਲਜਰ ਜਾਂ ਵਾਰ ਵਿਡੌ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ

ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਏ / ਬੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ (26 ਜਨਵਰੀ ਪਰੇਡ) ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ / ਖਿਡਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਭਰਤੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ / ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਡੀਓ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ YouTube ਪੇਜ ਤੋਂ ਲੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਾਰਡ/ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ

ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਰਨਿੰਗ

ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦੌੜਨੀ ਪਵੇਗੀ. ਇਸ ਵਿਚ, ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 1 ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।  ਜੋ 5 ਮਿੰਟ 31 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ 45 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ 2 ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5000 ਤੋਂ 9000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ 30 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ 9000 ਤੋਂ 12000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ 120 ਸਕਿੰਟ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੁੱਲ ਅਪ

ਬਾਰ ਉਤੇ ਪੁੱਲ ਅਪ ਲੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਪੁੱਲ ਅਪ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 10 ਪੁੱਲ ਅਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ – 40 ਨੰਬਰ, 9 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 33,8 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 27, 7 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 21, ਅਤੇ 6 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਅਤੇ ਬਾਰ

ਲੰਮੀ ਛਾਲ (9 ਫੁੱਟ) ਅਤੇ ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਮਾਪ ਟੈਸਟ

ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬਾਈ, ਭਾਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅਕਾਰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ

ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ।

ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਛਾਤੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
 • ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
 • ਦੰਦ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ (ਰਾਉਂਡ) ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CEE ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ

ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਰਿਤੋਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਫੌਜ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਚੀਜਾਂ

 • ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਸ਼ੇਵਿੰਗ: ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 • ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਮ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
 • ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 • ਟੈਟੂ ਸਿਰਫ ਬਾਂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੈਟੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ. ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here